2017-12-14

දින පොත : ඔක්කොම හොඳටයි-01

දින පොත : ඔක්කොම හොඳටයි-01: අමාලි අලුත් ඉස්කෝලේ හය වසරට ශිෂ්‍යත්වේ පාස් වෙලා ආවේ හරිම ආසාවකින්.හැබැයි හිතේ පොඩි චකිතයකුත් තිබුනා.එයා ගත්තු තීරණේ සතුටට හේතු වෙයිද නැද්ද...

2017-12-04

මගේ ලෝකය My world: මැඩම්

මගේ ලෝකය My world: මැඩම්: ආයතනික වරප්‍රසාද ගැන ලියන්නට හදන ලිපියක් කියා මෙය කොහොමටත් ඒ කැටගරියට දමන්නට මගේ ආදරණිය බ්ලොග් වාසීන් නොහිතත් වා ය යන පැතුම සමගින් මේ ල...